Strona Gwna

     EKOlogia, EDUkacja i rozwijanie umiejtnoci ARTystycznych – to aspekty szczeglnie podane i doceniane wspczenie, wane w yciu kadego czowieka, szczeglnie kilku-, kilkunastoletniego, ktry sw wdrwk w wiecie najwaniejszych wartoci dopiero zaczyna. Kademu rodzicowi zaley na prawidowym rozwoju swojego dziecka, na tym by stao ono si wartociowym i wyjtkowym czowiekiem. Ale rwnie dziecko potrzebuje zabaw z innymi, ciekawego spdzania czasu, poszukiwania przygd. Tak samo ludzie doroli – pragn rozwija swoje umiejtnoci, zdobywa nieustannie nowe dowiadczenia.

    Tak powsta pomys na „EKO-EDU-ART”.    

Gabriela Magdalena Winiewska
    Nazywam si Gabriela Magdalena Winiewska i prowadziam firm „EKO-EDU-ART”. Obecnie zamknam dziaalno. W ramach mojej dziaalnoci zajmowaam si szczeglnie projektowaniem, organizacj i prowadzeniem lekcji edukacyjnych, ekologicznych i szkole. Zajcia te odbywaj si w placwkach kulturalnych, szkoach, przedszkolach, klubach modzieowych, podczas uroczystoci rodzinnych i w trakcie imprez kulturalnych.

    Celem zaj jest edukacja poprzez zabaw, z wykorzystaniem technik artystycznych.